PROGRAM NAUKOWY SYMPOZJUM

06.10.2022 - CZWARTEK - DZIEŃ WARSZTATOWY - BRAK WOLNYCH MIEJSC NA WARSZTATY

13.00 - 16.00

Zasady wyłaniania stomii jelitowych

Liczba miejsc ograniczona - 20 uczestników 

ZOBACZ PROGRAM

16.00 - 18.00

Warsztaty z zastosowania zieleni indocyjaninowej ICG i fluorescencji w chirurgii przewodu pokarmowego

Liczba miejsc ograniczona - 20 uczestników 

ZOBACZ PROGRAM

18.00 - 20.00

Zebranie zarządu PKK TN

20.00-

Kolacja dla uczestników warsztatów

07.10.2022 - PIĄTEK - SYMPOZJUM

9.30 - 10.00

Przywitanie i wykład inauguracyjny im. Mieczysława Tylickiego: : Najnowsze trendy w leczeniu łagodnych chorób proktologicznych w odniesieniu do metod historycznych. Co się zmieniło? Co przetrwało?  

prezes PKK TN prof. Małgorzata Kołodziejczak

10.00 - 11.15

SESJA I -  Choroba hemoroidalna

Moderatorzy: prof. Piotr Wałęga, dr Paweł Grochowicz

10.00 - 10.15

Metody alternatywne leczenia choroby hemoroidalnej

dr Piotr Diuwe

10.15 - 10.30

Hemoroidektomia klasyczna i jej miejsce we współczesnym algorytmie leczenia choroby hemoroidalnej

dr hab. Łukasz Krokowicz

10.30 - 10.45

Powikłania po alternatywnym i klasycznym leczeniu choroby hemoroidalnej

dr Anna Wiączek

10.45 - 11.30

Dyskusja

11.30 - 11.45

Przerwa kawowa

11.45 - 13.15

SESJA II -  Wyłonienie stomii: prosty zabieg czy wstęp do kłopotów? 

Moderatorzy: prof. Jadwiga Snarska. prof. Marek Szczepkowski, prof. Zbigniew Lorenc

11.45 - 12.00

Zasady wyłonienia stomii - abecadło każdego chirurga

lek. med. Marcin Mrozowski

12.00 - 12.15

Wczesne powikłania po wyłonieniu stomii - czy można je przewidzieć? 

prof. Zbigniew Lorenc

12.15 - 12.30

Postęp w leczeniu przepuklin okołostomijnych

prof. Marek Szczepkowski

12.30 - 12.45

Ileostomia protekcyjna

prof. Piotr Richter

12.45 - 14.45

Dyskusja

14.45 - 15.00

Lunch

15.00 - 16.00

SESJA III -  Późne powikłania po leczeniu raka odbytnicy

Moderatorzy: prof. Piotr Richter. prof. Radzisław Trzciński, prof. Dawid Murawa

15.00 - 15.15

Zespół niskiej przedniej resekcji odbytnicy - kto ma leczyć? 

prof. Piotr Richter

15.15 - 15.30

Proponowany algorytm leczenia popromiennego zapalenia odbytnicy uwzględniający polskie realia

prof. Radzisław Trzciński

15.30 - 15.45

Popromienne przetoki odbytniczo - pochwowe

prof. Tomasz Banasiewicz

15.45 - 16.00

Zwężenie zespolenia - kiedy i jak operować

prof. Łukasz Dziki

16.00 - 17.00

Spotkanie kandydatów do Polskiego Klubu Koloproktologii TN z komisją pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Bieleckiego

17.00 - 19.00

Walne Zebranie PKK TN

08.10.2022 - SOBOTA

09.00 - 10.00

SESJA IV -  Prezentacja najciekawszych prac młodych chirurgów (do 40 r.ż.)

Moderatorzy: prof. Jadwiga Snarska, prof. Marek Kawecki, dr Przemysław Ciesielski

10.00 - 10.45

SESJA V -  Nietrzymanie gazów i stolca - cicha choroba / diagnostyka inkontynencji

Moderatorzy: prof. Krzysztof Bielecki, prof. Tomasz Kościński, dr Przemysław Ciesielski

10.00 - 10.10

Proktologiczne badanie pacjenta z objawami inkontynencji

prof. Krzysztof Bielecki

10.10 - 10.20

Rola badań obrazowych w diagnostyce inkontynencji

prof. Iwona Sudoł - Szopińska

10.20 - 10.30

Miejsce defekografii w diagnostyce pacjenta z inkontynencją

dr Monika Popiel

10.30 - 10.45

Dyskusja

10.45 - 11.15

Przerwa kawowa

11.15 - 12.15

SESJA VI - Leczenie inkontynencji

Moderatorzy: prof. Tomasz Kościński, dr Przemysław Ciesielski, dr Nikodem Horst

11.15 - 11.25

Najczęstsze błędy popełniane w doraźnym zaopatrzeniu okołoporodowych uszkodzeń zwieraczy

dr Nikodem Horst

11.25 - 11.35

Planowe rekonstrukcje zwieraczy odbytu - kiedy stomia

dr Przemysław Ciesielski

11.35 - 11.45

Wypadkowe uszkodzenia zwieraczy - sposób postępowania

prof. Tomasz Kościński

11.45 - 12.15

Dyskusja

12.15 - 13.00

SESJA VII - Prehabilitacja w proktologii

Moderatorzy: dr Agnieszka Kucharczyk, mgr Martyna Romanowska-Naimska, dr Fabian Kamiński

12.15 - 12.30

Prehabilitacja w chirurgii kolorektalnej

mgr Martyna Romanowska-Naimska

12.30 - 12.40

Możliwości terapii funkcjonalnej u pacjentów z dyssynergią mięśni dna miednicy

mgr Roksana Jaroszczak

12.40 - 12.50

Pacjenci z chorobami mięśnia dna miednicy - współpraca chirurga i fizjoterapeuty

dr Agnieszka Kucharczyk, mgr Martyna Romanowska-Naimska

12.50 - 13.00

Dyskusja

13.00

Oficjalne zakończenie Sympozjum