KIEROWNIK NAUKOWY

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak


Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prezes PKK TN

PATRONAT NAUKOWY