KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

Prof. Małgorzata Kołodziejczak 

Członkowie
 • Tomasz Bartnicki
 • Agnieszka Białas
 • Ewa Bielak
 • dr Przemysław Ciesielski
 • dr Fabian Kamiński
 • dr Agnieszka Kucharczyk
 • Honorata Przybyła 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

Prof. Małgorzata Kołodziejczak 

Członkowie
 • prof. Tomasz Banasiewicz
 • lek. med. Michał Bąk
 • prof. Krzysztof Bielecki
 • dr Adam Bobkiewicz
 • dr Maciej Borejsza-Wysocki
 • dr Przemysław Ciesielski
 • dr Piotr Diuwe
 • prof. Łukasz Dziki
 • dr Paweł Grochowicz
 • dr Nikodem Horst
 • mgr Roksana Jaroszczak
 • dr Fabian Kamiński
 • prof. Marek Kawecki
 • prof. Tomasz Kościński
 • prof. Łukasz Krokowicz
 • dr Agnieszka Kucharczyk
 • lek. med. Maja Molska
 • prof. Dawid Murawa
 • prof. Zbigniew Lorenc
 • dr Monika Popiel
 • prof. Piotr Richter
 • mgr Martyna Romanowska
 • prof. Jadwiga Snarska
 • prof. Iwona Sudoł-Szopińska
 • prof. Marek Szczepkowski
 • prof. Radzisław Trzciński
 • prof. Piotr Wałęga
 • dr Anna Wiączek
Ewa Bielak:
tel. 502 348 830   
E-mail
bielak@miralex.pl